A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- A -

Aanvinken

Aanwijzen

Acceptgiro

Acceptgirokaart

IconVoor nota's
IconInstellen combinatie-ola's
IconVoor donaties

Acceptgirokaarten

combinatie

enkelvoudig

Acceptgiro's aanmaken

Activa

Afdrukken

Afschrijven

Afschrijvingen

Alle wijzigingen als afgehandeld beschouwen

IconAlle wijzigingen als afgehandeld beschouwen
IconAlle wijzigingen als afgehandeld beschouwen

Ascii

- B -

Backup

Balans

Balansrekeningen

Balansrekeningnummers

Basisinstellingen

Bedragcode

IconWijze van berekening
IconBedragcodes wijzigen, toevoegen en verwijderen
IconStandaardwaarden

Bedragcodes

IconLeg uw keuzes vast in een invulinstructie
IconBedragcodes wijzigen, toevoegen en verwijderen

Beginbalans

Beheer extra velden

Beheer gewijzigde records

Beschikbare velden

IconVrije volgorde wijzigen
IconExporteren leden

Bestand

Bestand met gewijzigde records aanmaken

Bestand van gewijzigde records aanmaken

Bestandscontrole

Betaalperiode

Betaalperioden

Betaalwijze

Betalen

nota

Betalingen boeken

Betalingenbestand aanmaken

Betalingskenmerken

IconStap 5: Uitvoer
IconAcceptgirokaarten

BIC codes

Bladertoetsen

Blanco bedragcode

Boekhouding

Boekhouding inrichten

Boekstuk

Boekstuknummer

BTW-plichtig

- C -

Categorie

Categorieën

Collectief verwijderen

nota's

Collectief wijzigen

Combinatie-ola

Combinatie-ola’s

IconAcceptgirokaarten
IconVoor nota's
IconInstellen combinatie-ola's
IconVoor donaties

Consistentiecontrole

Contactpersoon

contrale

Contributie

IconWijze van berekening
IconWijzigen groepen
IconToevoegen groepen
IconContributienota’s

Contributie samenstellen op basis van een combinatie van groepen en bedragcodes

Contributieberekening

Contributienota’s

Contributies van de groepen waarvan men deel uitmaakt

Controle op het bestand

Controlerun

Credit

Crediteur

toevoegen

verwijderen

wijzigen

Crediteuren

Crediteurenboekhouding

Crediteurgegevens

lijst

CSV

IconStap 5: Uitvoer
IconExporteren leden

CSV-bestand

Cursor

- D -

DBF

IconStap 5: Uitvoer
IconExporteren leden

Debet

Debiteuren

Deïnstalleren

Details

nota

Diacritische tekens

Diverse instellingen

Doelmap

Donatie-acceptgiro’s

Dubbelklikken

- E -

Eindbalans

Einde

E-mail

Etiket driebaans

Etiketten

IconEtiketten
IconEtiketten

Etiketten afdrukken

Excel-bestand importeren

exporteren

IconExporteren leden
IconExporteren nota's

exporteren nota's

Exportvelden

Extra bedrag

Extra bedrag toevoegen

Extra bedragen via de Groepscontributie

- F -

Facturen

per crediteur

Factuurhistorie

Foute aanmeldingen

- G -

Geboortejaar niet op de lijst

Gebruikersbeheer

Gebruikersnaam

Gebruikersrechten

Geminimaliseerd

Groep wijzigen

Groepen toevoegen

Groepsbeheer

Groepsgegevens

Groepssamenstelling

Grootboekrekeningnummers

Grootboekrekeningnummers invoeren

- H -

Help

Helpdesk

Helpdeskcontract

Hint

Historie

IconWissel historie/actief
IconOpzeggen/Overzetten

- I -

Identificatie

Importeren van een EXCEL-bestand

Incasso

Incassobestand

Incasso-betalingenbestand aanmaken

Inlezen van een bestand met gewijzigde records

IconStap 2: Inlezen van een bestand met gewijzigde records
IconInlezen van een bestand met gewijzigde records

Inrichten

Inschrijfformulieren afdrukken

Installatiescherm

Inventaris

Invulinstructie

- K -

Kaders ook afdrukken op papier

Kapitaalgoederen

Kas

Kaskwitanties

Kix-code

Klikken

Knippen

Knoppenbalk

Kolommen in de PC Leden-tabellen verplaatsen

Kopiëren

Korte omschrijving

Korting

- L -

Landcode

Landscape

IconInlezen van een bestand met gewijzigde records
IconAfdrukken lijsten...
IconEtiketten...

Lange omschrijving

leden

Ledenlijsten

IconLedenlijst
IconLedenlijsten

Ledenselectie

Leeftijdsgebonden contributies

Leeftijdsgroepen

Letters

Lidkaart

Lijst

Lijsten

afdrukken

Lijstscherm

instellingen vasthouden

Liquide middelen

Locatie 1

Locatie 2

- M -

Machtigingsformulieren afdrukken

Markeren

Memo

Menubalk

Merken

IconStap 1: kies Merken
IconMerken

Met vakjes

Muis

Muis met een wieltje

Muisknop

Mutatiebestand

- N -

Naam van de gebruiker

Naast elkaar

NAW-gegevens

IconVoor nota's
IconInstellen combinatie-ola's
IconVoor donaties

Nog te plaatsen

Nota

betalen

details

storneren

Nota’s

IconNota’s
IconNota’s

Nota’s aanmaken

Nota’s met een vast bedrag

Nota’s onderbrengen bij hoofdbewoners

IconContributienota’s
IconNota’s met een vast bedrag

Notafacturen

Notagegevens

Notalijst afdrukken

Nota-regels

IconVoor nota's
IconInstellen combinatie-ola's
IconVoor donaties

nota's

Nota's aanmaken

Nota's met een vast bedrag

Nota's met een vast bedrag aanmaken

Notaselectie

IconNotalijst...
IconSelectieopties voor nota’s
IconAcceptgirokaarten

Numerieke of alfanumerieke lidnummers

- O -

Omschrijving

IconIncassobestand
IconStap 4: Gegevens incassobestand

specifiek (lang, kort)

Omschrijving (kort)

IconContributienota’s
IconNota’s met een vast bedrag
IconToevoegen

Omschrijving (lang)

IconContributienota’s
IconNota’s met een vast bedrag
IconToevoegen

Onder elkaar

Onderhoud Tabellen

Ontvangsten invoeren

Openstaande facturen

Oprichtingsbalans

Opties

Opzeggen

IconOpzeggen
IconOpzeggen/Overzetten

Opzeggen en Naar Historie

Opzeggen/Overzetten

Opzeggingen verwijderen

Overige instellingen

Overzetten

Overzicht leegmaken

- P -

PageDown

PageUp

PAIN bestand

Passiva

Perioden

Plakken

Postcodecontrole

IconStap 1: basisinstellingen
IconOpmerkingen

Postcodetabel

Printer

Proefpagina

- R -

Rechten

Referentieveld van medebewoners

Rekeningnummers

Reünie

- S -

Samenvoegen

Schuifbalken

Schuldenlijst

Selecteren en merken

Selectieopties

Setup

Shift + Tab

Slepen

Snelkoppeling

Soort

Sorteervolgorde

Standaardwaarden

Startmenu map

Storneren

nota

Strookje

Supportdesk

Systeembeheer

Systeemeisen

Systeemmenu

- T -

Tab

Tabblad

Tekst op kaart

IconDonatie-acceptgiro's
IconAcceptgirokaarten

Tekst op strookje

IconDonatie-acceptgiro's
IconAcceptgirokaarten

Telefoonnummer

Tellen

Tellen en totaliseren

Tijden

Titel

IconVoor nota's
IconInstellen combinatie-ola's
IconVoor donaties

Titelbalk

Titels

Toeslag op het berekende bedrag

Toevoegen

crediteur

Toevoegen nota's

Trainer

Trainingstijden

Trapsgewijs

TXT

Type Tekst

Typen velden

- U -

Uitgebreide rechten

Uninstall

- V -

Veldbeheer op inschrijf- en machtigingsformulier

Veldbeheer voor uitwisseling

Veldnaam

Verenigingsnaam

Verjaardagslijsten

Verlies & Winst-rekeningen

Verwerkingsdatum

IconIncassobestand
IconStap 4: Gegevens incassobestand

Verwerkingslijst

IconStap 5: Uitvoer
IconKaskwitanties

Verwijderen

crediteur

nota's

Vestigingsplaats

Volgnummer

IconStap 5: Uitvoer
IconAcceptgirokaarten

Volgnummer op regel

Volgorde

Volgorde kiezen

Volgorde velden

Volledig

Vrij veld

IconWijzigen groepen
IconToevoegen groepen

Vrije tekst

IconVoor nota's
IconInstellen combinatie-ola's
IconVoor donaties

Vrije volgorde wijzigen

- W -

Wachtwoord

IconStarten met gebruikersnaam en wachtwoord
IconWachtwoord verwijderen

Website

Wegens

IconInvulformulieren..
IconMachtigingsformulieren...

Werkomgeving inrichten

Wheelmouse

Wijze van berekening

Wijzigen

crediteur

Wijzigingenlijst

Wijzigingsbestand

IconOpmerkingen
IconBestand met gewijzigde records aanmaken

- X -

XLS

IconStap 5: Uitvoer
IconExporteren leden

XML

IconStap 5: Uitvoer
IconExporteren leden

XML-bestand

- Z -

Zoeken