Navigation:  Algemeen >

Importeren van een EXCEL-bestand

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Volledige beschrijving zie: Importeren excel

Let op formaat Excel 97-3003 dus xls

clip0186