Navigation:  Algemeen > PC Leden openen >

Starten met gebruikersnaam en wachtwoord

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nadat PC Leden voor de eerste keer is gestart, kunt u eventueel met Gebruikers toegang toevoegen een gebruikersnaam opgeven (dit loopt via het pad: Hoofdfuncties | Systeembeheer | Gebruikersbeheer)

Als u PC Leden hierna opnieuw start, krijgt u een hoofdvenster met uw eigen gegevens.

In het volgende venster geeft u de naam van de gebruiker op. PC Leden zet uw invoer uit zichzelf om in hoofdletters. Deze naam heeft u eerder ingevoerd met de optie Gebruikers toegang toevoegen.

 

 

U kunt nu een wachtwoord opgeven. Dat is echter niet verplicht. Als u geen wachtwoord opgeeft, hoeft u bij de volgende start met PC Leden alleen uw gebruikersnaam op te geven. Geeft u wel een wachtwoord op, dan wordt dit onherkenbaar (met sterretjes) genoteerd. Let er wel op dat u alléén de eerste keer een wachtwoord kunt opgeven!

U bevestigt met OK.

PC Leden vraagt om een extra bevestiging:

 

 

U vult opnieuw het wachtwoord in. Er verschijnen weer alleen sterretjes op het scherm, dus niemand kan zien wat u intypt.

U bevestigt met OK.

PC Leden vraagt voor de derde maal om een bevestiging:

 

 

U bevestigt met Ja.

U krijgt nu het hoofdscherm van PC Leden.

 

U krijgt nu in het vervolg alleen toegang tot PC Leden als u de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord intypt.

Als u een verkeerde gebruikersnaam gebruikt, geeft PC Leden een foutmelding. U bevestigt deze met OK.

U krijgt geen toegang tot PC Leden. De foutieve aanmelding wordt wel geregistreerd in PC Leden.

Ook als u een verkeerd wachtwoord gebruikt komt PC Leden met een foutmelding. U krijgt geen toegang tot PC Leden. De foutieve aanmelding wordt wel geregistreerd in PC Leden (zie: Foute aanmeldingen).

Bij het kwijtraken van het wachtwoord kan alleen de helpdesk uw bestand weer toegankelijk maken. Hiervoor dient u een lopend helpdeskcontract te hebben.