Navigation:  Algemeen > Werken met PC Leden >

Knoppenbalk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De knoppenbalk bevat 'knoppen' waarmee u een optie kunt kiezen zonder het menu te gebruiken:

 

De knoppenbalk kan, afhankelijk van de gekozen functionaliteit, steeds andere opties bevatten.