Navigation:  Algemeen >

Werken met PC Leden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

PC Leden maakt zo veel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van de Windows-omgeving. Dat betekent onder meer dat u, net als in andere Windows-programma's, beschikt over de volgende opties:

Vensters vergroten, verkleinen en verlaten met de schakelknoppen ;
Schuifbalken in de vensters;
Knippen, Kopiëren en Plakken.