Navigation:  Algemeen > Werken met PC Leden >

Menubalk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de menubalk bedoelen wij de balk boven in het venster, zoals in dit voorbeeld: