Navigation:  Algemeen > Werken met PC Leden >

Kolommen in tabellen verplaatsen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kunt naar eigen inzicht de kolommen in de PC Leden-tabellen verplaatsen. Klik een kolom in de bovenste rij aan en sleep deze naar een andere plaats. Deze wijziging geldt voor de duur van de sessie. Als u PC Leden verlaat, wordt de oorspronkelijke volgorde hersteld.