Navigation:  Algemeen > Werken met PC Leden >

Tab/Shift-Tab

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met het toetsenbord kunt u met de Tab-toets naar het volgende veld en met Shift + Tab naar het vorige veld. U drukt de Tab-toets net zo vaak in tot u in het gewenste veld bent gekomen.

Het werken met de Tab-toets is vooral handig bij het invullen van het Ledenscherm. U springt van veld tot veld en u weet zeker dat u geen veld overslaat.