Navigation:  Algemeen > Werken met PC Leden >

PageUp, PageDown, Home en End

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de toetsen PageUp en PageDown kunt door een tabel scherm voor scherm bladeren. Ook de toetsen Home en End kunt u hiervoor gebruiken. Met Home komt u aan het begin van de tabel en met End komt u op de laatste regel.