Navigation:  Algemeen > Werken met PC Leden >

Toetsen bij het typen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Typefouten kunt u herstellen met:

Backspace: verwijdert karakter links van cursor;
Delete: verwijdert karakter rechts van de cursor;
Spatiebalk: maakt een lege plaats rechts van de cursor.

U kunt een aantal karakters in een keer verwijderen door ze te markeren en dan Backspace of Delete te gebruiken.