Navigation:  Ledenscherm > Bestand >

Veldbeheer op invulformulier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze optie Veldbeheer voor invulformulier kunt u op het invulformulier een of meer velden opgeven.

Dat doet u in het volgende venster:

 

clip0145

 

 

U kiest de regels met de bladertoetsen boven het venster of met de schuifbalken.

 

In de kolom OpForm vinkt u aan (door het aanklikken van de 'vink'-toets of met dubbelklikken) welke veldnamen geplaatst worden.

 

Met de pijltoetsen rechts verplaatst u een regel in de lijst van boven naar beneden en omgekeerd.

 

Met de knop Standaard herstelt u de standaardwaarden voor het inschrijf- en machtigingsformulier. Dat betekent dat de oorspronkelijke volgorde wordt gekozen en de eerste twaalf velden worden aangevinkt.

U bevestigt dan de volgende vraag met Ja.

 

 

U bevestigt de invoer met OK.

 

Er moet voor de gekozen velden op het machtigings- en inschrijfformulier wel genoeg ruimte zijn. Het kan zijn dat de vrije tekst (het eerste veld: de koptekst) te veel ruimte opeist.