Navigation:  Ledenscherm > Bestand >

Veldbeheer voor uitwisseling

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij Ledenscherm | Opties | Beheer gewijzigde records | Bestand met gewijzigde records aanmaken kunt u kiezen tussen Alle velden of de Persoonsvelden. Met Veldbeheer voor uitwisseling geeft u aan, welke velden de persoonsvelden zijn.

Dat doet u in het volgende venster:

 

U kiest de regels met de bladertoetsen boven het venster of met de schuifbalken.

 

In de kolom Pers (Persoonsvelden) vinkt u aan (door het aanklikken van de 'vink'-toets of met dubbelklikken) welke veldnamen geplaatst worden.

 

Als u in uw vereniging als pennigmeester of ledenadministrateur werkt dan kunt u op deze manier de wijzigingen aan elkaar uitwisselen.

Onderling dient u te bepalen of u alle velden met elkaar uitwisselt of alleen de persoonsvelden.

Als u financiele gegevens wenst uit te wisselen zoals IBAN en machtigingsgegevens, dan dient u altijd te kiezen voor alle velden.

 

U bevestigt de invoer met OK.