Navigation:  Ledenscherm > Bestand >

Instellen kolommen in lijstscherm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Instellen kolommen in lijstscherm kunt u aangeven welke kolommen u op de ledenlijst (zie: Lijst) op het beeldscherm wilt hebben.

 

 

U kiest de kolommen met de bladertoetsen boven het venster of met de schuifbalken.

 

In de kolom OpLijst vinkt u aan (door het aanklikken van de 'vink'-toets of met dubbelklikken) welke veldnamen geplaatst worden.

 

Met de pijltoetsen rechts verplaatst u een kolom in de lijst van links naar rechts en omgekeerd.

 

Met de knop Standaard herstelt u de standaardwaarden voor de kolommen in het lijstscherm. Dat betekent dat de oorspronkelijke volgorde wordt gekozen en de eerste twaalf velden worden aangevinkt.

U bevestigt dan de volgende vraag met Ja.

 

 

Hierna bevestigt u de invoer met OK.