Navigation:  Ledenscherm > Bestand >

Beheer extra velden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Beheer extra velden kunt u allerlei instellingen rond de 20 extra velden aan het Ledenscherm aanbrengen.

U werkt in het volgende venster:

 

 

U kiest een van de extra velden met de bladertoetsen of de schuifbalk.

 

U ziet acht kolommen:

 

1.Veldnaam – de naam van het extra veld in het Ledenscherm;
2.Omschrijving – in het veld Omschrijving kunt u een eigen omschrijving van het extra veld opgeven;
3.Veldtype – er zijn drie typen velden: Tekst (tekst en cijfers), Datum (dag, maand, jaar) of Numeriek (alleen cijfers);
4.Lengte – aantal posities;
5.Max. Lengte – maximum aantal posities;
6.Decimalen – aantal decimalen;
7.Max. Decimalen – maximum aantal decimalen;
8.Tonen – moet het extra veld in het Ledenscherm worden weergegeven of niet. U kunt dit veld aanvinken (met de 'vink'-toets of met dubbelklikken).

 

Als u het venster Extra velden verlaat met Sluiten, vindt u de eventueel toegevoegde extra velden onder in het Ledenscherm.