Navigation:  Hoofdfuncties > Contributieberekening > Groepsbeheer >

Wijzigen groepen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Wijzigen kunt u de naam van een groep binnen uw vereniging wijzigen (en de detailgegevens).

 

U kiest de betreffende groep uit de tabel (met de bladertoetsen of de schuifbalken), klikt op de knop Wijzigen en vult het veld Groepscode in (maximaal 10 posities).

 

U bevestigt de wijzigingen met OK.

Hierna kunt u gegevens over de groep wijzigen in het detailvenster:

 

 

PC Leden biedt achtereenvolgens mogelijkheden voor het invoeren van:

De contactpersoon Naam van de persoon die kan worden benaderd voor meer informatie over deze groep. Maximaal 20 posities.
De trainer. Naam van de trainer. Maximaal 20 posities.
Het telefoonnummer. Telefoonnummer van de trainer. Maximaal 11 posities, inclusief streepje.
Locatie 1. Plaats waar training wordt gegeven. Maximaal 30 posities.
Locatie 2. Als ook op een tweede plaats training wordt gegeven. Maximaal 30 posities.
Tijden. Trainingstijden. Maximaal 30 posities.
Contributie. Maximaal € 999.999,99. U kunt hier ook negatieve bedragen invullen, zodat u een korting bij leden kunt doorvoeren.
Vrij veld. Kan worden gebruikt voor extra gegevens. Maximaal 30 posities.

 

U bevestigt de wijzigingen met OK.

 

Al deze gegevens verschijnen als kopgegevens op lijsten als u bij het afdrukken kiest voor de selectie Maakt deel uit van groep. Bij het afdrukken kunt u tevens kiezen voor een apart vel per groep.