Navigation:  Hoofdfuncties > Contributieberekening > Groepsbeheer >

Toevoegen groepen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Toevoegen kunt u namen aan de tabel met groepen toevoegen.

 

U klikt op de knop Toevoegen en vult de naam in het veld Groepscode in.

 

U bevestigt de invoer met OK.

Hierna kunt u gegevens over de groep invoeren in het detailvenster:

 

 

PC Leden biedt achtereenvolgens mogelijkheden voor het invoeren van:

De contactpersoon. Naam van de persoon die kan worden benaderd voor meer informatie over deze groep. Maximaal 20 posities.
De trainer. Naam van de trainer. Maximaal 20 posities.
Het telefoonnummer. Telefoonnummer van de trainer. Maximaal 11 posities, inclusief streepje.
Locatie 1. Plaats waar training wordt gegeven. Maximaal 30 posities.
Locatie 2. Als ook op een tweede plaats training wordt gegeven. Maximaal 30 posities.
Tijden. Trainingstijden. Maximaal 30 posities.
Contributie. Maximaal € 999.999,99.
Vrij veld. Kan worden gebruikt voor extra gegevens. Maximaal 30 posities.

 

U bevestigt de invoer met OK.

 

Al deze gegevens verschijnen als kopgegevens op lijsten als u bij het afdrukken kiest voor de selectie Maakt deel uit van groep. Bij het afdrukken kunt u tevens kiezen voor een apart vel per groep.