Navigation:  Hoofdfuncties > Contributieberekening > Groepsbeheer >

Verwijderen groepen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Verwijderen haalt u een regel weg uit de tabel met groepen.

U kiest de te verwijderen groep uit de tabel en drukt op de knop Verwijderen.

PC Leden vraagt hierna om een bevestiging.

U bevestigt met Ja.

De groep wordt verwijderd.

 

LET OP: De door u verwijderde groep wordt niet alleen uit de lijst verwijderd, maar ook bij de leden.