Navigation:  Hoofdfuncties > Contributieberekening > Groepsbeheer >

Details groepen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Details brengt u enkele groepsgegevens op het venster:

 

 

U kunt deze gegevens hier niet wijzigen. Dat doet u met Wijzigen of met Toevoegen.

Met de knop Sluiten verlaat u het detailscherm.