Navigation:  Hoofdfuncties > Contributieberekening >

Bedragcodes wijzigen, toevoegen en verwijderen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kiest Hoofdfuncties | Contributieberekening | Bedragcodes.

U ziet het volgende venster:

clip0218

 

Bij het Wijzigen en Toevoegen verschijnen onder in dit venster de volgende velden:

 

clip0220

 

1.Bedragcode – naam van de bedragcode leden aan welke een bepaald bedrag aan contributie of inschrijfgeld wordt gekoppeld;
2.Contributie – jaarbedrag aan contributie;
3.Inschrijfgeld – een eenmalig bedrag dat van leden wordt gevorderd (bij de aanmaak van contributienota's) en dit is ook gekoppeld aan een aparte grootboekrekening.

 

U bevestigt de invoer of de wijzigingen met OK. De ingevoerde bedragcodes zijn nu via een pull-downmenu beschikbaar bij het invoeren en wijzigen van (nieuwe) leden in het Ledenscherm.

Bij het Verwijderen vraagt PC Leden om een extra bevestiging.