Navigation:  Hoofdfuncties > Contributieberekening >

Leeftijdsgroepen wijzigen, toevoegen en verwijderen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kiest Hoofdfuncties | Contributieberekening | Leeftijdsgroepen.

U ziet het volgende venster:

 

clip0221

 

Bij het Wijzigen en Toevoegen van Leeftijdsgroepen vult u de volgende velden in:

 

1.Vanaf – leeftijd (in jaren) vanaf welke contributie of inschrijfgeld wordt betaald;

   De leeftijd wordt bepaald door de peildatum die u ingeeft bij de aanmaak van contributienota's.        

2.Contributie – jaarbedrag aan contributie, eventueel met twee decimalen;
3.Inschrijfgeld – 0 of een eenmalig bedrag dat van leden wordt gevorderd en dat gekoppeld is aan een grootboekrekening.

 

U bevestigt de invoer met OK.

Bij het Verwijderen vraagt PC Leden om een extra bevestiging.