Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding > Crediteuren > Crediteuren (tabblad) >

Crediteuren verwijderen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hiervoor kiest u eerst de te verwijderen crediteur met de bladertoetsen of de zoekfunctie.

Het zoeken van crediteuren kan op naam of plaats. Het gebeurt in het volgende venster:

 

 

In het veld met waarde geeft u de (eerste) nummers of letters van de gezochte crediteur op. PC Leden brengt u er vanzelf naartoe.

Als u deze crediteur uit de lijst wilt verwijderen, vraagt PC Leden eerst om een bevestiging:

 

 

U bevestigt de verwijdering met Ja.