Navigation:  Algemeen > Werken met Windows > Werken met de muis >

Slepen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Door te slepen kunt u bijvoorbeeld de kolommen in de ledenlijst verplaatsen.

U drukt de muisknop in, houdt deze vast en verplaatst het aangeklikte onderdeel over het venster. U ziet dat de muisaanwijzer dan een andere vorm krijgt.