Navigation:  Algemeen >

Werken met Windows

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende Windows-functies toegelicht.

Voor een uitvoerige toelichting dient u een Windows-handboek te raadplegen.