Navigation:  Algemeen > Werken met Windows > Werken met de muis >

Markeren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een blok maken. U selecteert een bepaalde hoeveelheid tekens, afbeeldingen, letters of getallen door de cursor naar het begin of het einde ervan te plaatsen en te slepen. Gemarkeerde gegevens worden als het ware als 'negatief' weergegeven: wit wordt zwart, donker wordt licht, etcetera.