Navigation:  Algemeen > Werken met Windows > Werken met de muis >

Dubbelklikken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U drukt twee keer snel achter elkaar een muisknop in zonder de muis te bewegen. In feite voert u kort na elkaar twee handelingen uit. Bijvoorbeeld: met een keer klikken selecteert u een veld. Met dubbelklikken selecteert u een veld en voert u een bewerking uit.