Navigation:  Leren werken met PC Leden > Extra bedrag in rekening brengen >

Extra bedrag via groepscontributie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een derde mogelijkheid is het in rekening brengen van (permanente) extra bedragen via de Groepscontributie-systematiek. Dit is alleen mogelijk als u de 'normale' contributie berekent op basis van de volgende gegevens in het Ledenscherm:

1.Het veld Bedragcode (het veld Contributie is leeg), of:
2.De leeftijd (de velden Bedragcode en Contributie zijn leeg).

 

Bij deze derde mogelijkheid werkt u in drie stappen. Na het inrichten van deze drie stappen kunt u contributienota’s op de gebruikelijke wijze aanmaken, via Ledenscherm | Nota's | Nota's aanmaken tabblad Contributienota’s.