Navigation:  Leren werken met PC Leden > Extra bedrag in rekening brengen > Extra bedrag via groepscontributie >

Stap 1: contributieberekening instellen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kiest Hoofdfuncties | Contributieberekening | Wijze van berekening.

U ziet het volgende venster:

 

 

U vinkt aan onder punt 2 en/of punt 3 (Leeftijdsgebonden contributies): De contributies van de groepen waarvan men deel uitmaakt.