Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding > Crediteuren > Crediteuren (tabblad) >

Crediteuren wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U wijzigt de gegevens van een crediteur in het volgende venster:

 

Het zoeken van crediteuren kan op naam of plaats. Het gebeurt in het volgende venster:

 

 

In het veld met waarde geeft u de (eerste) nummers of letters van de gezochte crediteur op. PC Leden brengt u er vanzelf naartoe.

 

U kunt achtereenvolgens wijzigen:

de naam (maximaal 35 posities, verplicht invoeren);
de plaats (maximaal 35 posities, verplicht invoeren);
het IBAN (maximaal 34 posities, verplicht invoeren)
telefoonnummer (maximaal 11 posities);
faxnummer (maximaal 11 posities).

 

Als u het IBAN niet (volledig) invult, krijgt u een foutmelding die u bevestigt met OK.

U bevestigt de wijzigingen met Opslaan.

Met Herstel maakt u alle wijzigingen ongedaan, maar blijft u in dit venster.