Navigation:  Ledenscherm > Nota’s >

Ontvangsten invoeren met behulp van betalingskenmerk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als acceptgirokaarten betaald worden, ontvangt u deze bedragen op uw rekening. Op het afschrift ziet u per boeking ook het betalingskenmerk.

Met Ontvangsten invoeren met betalingskenmerken verwerkt u deze ontvangsten ‘handmatig’.

 

 

U vult in:

De Betaaldatum: PC Leden kiest de systeemdatum, maar u kunt deze wijzigen in een door u gewenste datum.
Het Boekstuk: het nummer van het afschrift.
Boeken op reknr: PC Leden kiest 1100 Rabobank, maar u kunt uit de tabel een ander rekeningnummer kiezen.
Kenmerk: het betalingskenmerk. Hieraan herkent PC Leden de betaling, zodat de Naam en het Bedrag automatisch verschijnen.
Het Bedrag. Kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als het betaalde bedrag niet met de nota overeenkomt.
De Naam. Kan gewijzigd worden.

 

Tevens vinkt u aan of u een verwerkingslijst wilt afdrukken.

Nadat u de ingevoerde gegevens heeft bevestigd met OK, verwerkt PC Leden de ontvangsten in het notabestand en in het grootboek.