Navigation:  Ledenscherm > Nota’s > Acceptgiro’s, incasso en kwitantie >

Notafacturen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In bepaalde verenigingsadministraties is het gebruikelijk om nota’s aan te maken (notafacturen). Dergelijke facturen worden ook gebruikt om debiteuren in kennis te stellen van een aanstaande incasso. Kennisgeving is formeel niet nodig als het gaat om vaste, afgesproken bedragen, maar wel als de debiteur niet op de hoogte kan zijn van de hoogte van een bepaald bedrag (bijvoorbeeld een telefoonnota, als u die automatisch wilt laten incasseren).

Een notafactuur is een formulier (een A4-tje) waarop u informatie kunt laten afdrukken. Het aanmaken gebeurt op de zelfde manier als bij een combinatie-ola. Het ola-gedeelte wordt dan weggelaten, zodat u meer ruimte heeft voor vrije tekst.

 

Boven aan dit venster ziet u de selectie, in dit geval alle leden uit het totale ledenbestand exclusief eventuele opzeggingen, waarvoor de betaalwijze K (Kaskwitanties) is.

In het vak Notaselectie kunt u een andere nota kiezen.

 

Eerst klikt u op de bladerknop.

 

Als u hierna opnieuw op de knop klikt, krijgt u een tabel met beschikbare notaselecties.

U kiest een van de regels en u vult als dat nodig is de bijbehorende waarde(n) in. Hierna kiest u OK.

De notaselectie wordt in het venster Selectieopties voor nota’s geplaatst.

Bij het veld Tekst op notafacturen geeft u de tekst van de notafactuur op. Klik op de bladerknop om deze tekst te wijzigen:

 

 

U verlaat dit veld met Sluiten.

Bij Uitvoer geeft u aan of de kwitanties eerst op het scherm moeten worden getoond of direct naar de Printer gaan.

 

Ten slotte geeft u in het vak Opties aan of u een Proefpagina wilt afdrukken. Wilt u daadwerkelijk afdrukken, dan zet u deze optie uit.

Als u OK kiest, wordt de printopdracht voorbereid en samengesteld.

Als u daadwerkelijk notafacturen wilt afdrukken (dus geen uitvoer naar scherm of proefpagina), krijgt u de volgende melding:

 

 

U bevestigt deze met OK.

PC Leden meldt het aantal gevonden posten:

 

 

U bevestigt met Ja.

De notafacturen worden afgedrukt.

De lay-out van een notafactuur stelt u in met Hoofdfuncties | Printinstellingen | Notafacturen.