Navigation:  Leren werken met PC Leden > Beheer gewijzigde records >

Alle wijzigingen als afgehandeld beschouwen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als alle handelingen en controles zijn verricht kunnen de penningmeester en de secretaris kiezen voor Ledenscherm | Opties | Beheer gewijzigde records | Alle wijzigingen als afgehandeld beschouwen. Het ledenbestand kent dan geen gewijzigde records meer.