Navigation:  Leren werken met PC Leden >

Beheer gewijzigde records

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij de meeste verenigingen zijn de taken verdeeld. De penningmeester beheert de financiën, de inkomsten, contributies en uitgaven. De ledenadministratie is vaak in handen van een ander, bijvoorbeeld de secretaris. Beide functionarissen moeten in hetzelfde PC Leden-bestand kunnen werken, maar beiden verrichten verschillende handelingen (op verschillende pc's). De penningmeester heeft de lidgegevens nodig voor de contributieberekening. De secretaris heeft van hetzelfde bestand de laatste gegevens nodig voor bijvoorbeeld het aanmaken van etiketten voor de verzending van het clubblad. Wijzigingen in het ledenbestand moeten bij de financiële administratie bekend zijn, en omgekeerd: financiële gegevens moeten verwerkt kunnen worden in de ledenadministratie.

PC Leden biedt een elegante oplossing voor dit probleem.