Navigation:  Leren werken met PC Leden > Beheer gewijzigde records >

Stap 0: gelijke beginsituatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De beginsituatie moet bij alle gebruikers gelijk zijn. Dat betekent dat zij:

Dezelfde backup moeten gebruiken.
Dezelfde systeemdatum op hun pc moeten hebben.
Alle bestaande wijzigingen moeten hebben afgehandeld. Dat gebeurt met : Opties | Beheer gewijzigde records | Alle wijzigingen als afgehandeld beschouwen.

 

Vanaf nu kunt u gegevens uitwisselen. De gegevens die u vanaf nu invult in de ledenkaart kunnen worden uitgewisseld.