Navigation:  Leren werken met PC Leden > Beheer gewijzigde records >

Stap 1: Bestand met gewijzigde records aanmaken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Stel dat de ledenadministratie er een paar nieuwe leden bij heeft gekregen. Hij heeft hun lidgegevens toegevoegd aan de ledenlijst. De taak van de ledenadministrateur zit erop. Hij maakt met Ledenscherm | Opties | Beheer gewijzigde records | Bestand met gewijzigde records aanmaken een bestand met gewijzigde records aan. Voor de werkwijze van het invullen: zie Beheer gewijzigde records. Hij stuurt het ledenbestand naar de penningmeester, die ervoor moet zorgen dat de nieuwe leden contributie gaan betalen.