Navigation:  Ledenscherm > Opties >

Tellen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De optie Tellen kunt u op alle mogelijke selecties toepassen:

 

 

Als u de bladerknop aanklikt in het veld Ledenselectie, krijgt u een tabel waarin u alle mogelijke groepen leden kunt selecteren, inclusief de selecties die u zelf heeft gemaakt:

 

 

Stel dat u op 1 januari 2002 wilt weten, hoeveel leden er jonger zijn dan 16 jaar.

U kiest dan in dit venster de regel Bereik van geboortedatums:

 

 

U vult in het veld Geboortedatum is groter of gelijk aan een datum (dag, maand, jaar) die 16 jaar ligt voor de datum 1 januari 2013. In het veld EN Geboortedatum is kleiner dan vult u de huidige datum in (dag, maand, jaar).

U bevestigt de invoer met OK.

U krijgt nu een venster waarin het gekozen bereik linksboven is weergegeven.

U kiest opnieuw OK.

PC Leden telt de gevonden leden en geeft het resultaat weer in een venster:

 

 

U bevestigt dit resultaat met OK.