Navigation:  Ledenscherm > Opties >

Merken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Merken kunt u alle mogelijke groepen van leden van een merkteken voorzien. Een groep gemerkte leden is dus een selectie uit het ledenbestand, die u op lijsten kunt afdrukken, of waarvan u etiketten kunt maken en afdrukken, etcetera.

 

Het merken gebeurt in het volgende venster:

U kunt merktekens Vervangen, Toevoegen en Verwijderen.

 

Als u de bladerknop aanklikt in het veld Ledenselectie, krijgt u een tabel waarin u alle mogelijke groepen leden kunt selecteren, inclusief de selecties die u zelf heeft gemaakt:

 

Sommige selecties moeten nader worden gedefinieerd.

Als u bijvoorbeeld kiest voor het merken van leden op Postcodebereik, krijgt u een venster waarin u de postcodes invult (vier cijfers, twee letters) en u bevestigt met OK.

 

U keert terug in het Merken-venster.

De selectie die u zojuist hebt gemaakt vindt u boven in dit venster.

U kunt nu opnieuw kiezen voor het Vervangen, Toevoegen of Verwijderen van de merktekens.

 

Met Beheer start u de functie Selectievoorwaarden  ledenselecties, waarmee u zelfgemaakte selectieopties kunt toevoegen, hernoemen of verwijderen.

U bevestigt de selectie met OK.