Navigation:  Ledenscherm > Opties >

Exporteren leden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vanaf versie 6.2 en nieuwer is het mogelijk zowel ledenselecties als nota selecties te exporteren.

Met Exporteren Leden kunt u alle gegevens (velden) in PC Leden selecteren en klaarzetten in:

1.XML-bestanden;
2.CSV-bestanden;
3.Ascii-tekstbestanden voor gebruik in alle mogelijke MS-Dos- en Windows-applicaties.
4.DBF-bestanden.
5.XLS-bestanden.

 

Stel dat u een brief in Word wilt versturen aan alle leden. U wilt een naam- en adresbestand aanmaken dat u in Word kunt gebruiken voor het samenvoegen. U gaat dan als volgt te werk.

U kiest Exporteren en krijgt het volgende venster:

 

 

U ziet dat alle leden exclusief de opzeggingen standaard is geselecteerd.

In het veld Beschikbare velden kiest u Voorletters en u klikt op de pijltjestoets. Voorletters wordt in de Exportvelden geplaatst.

 

U doet achtereenvolgens hetzelfde met:

1.Tussenvoegsel;
2.Naam;
3.Straat;
4.Huisnr;
5.Postcode;
6.Plaats.

 

De pijltjestoetsen kunt u gebruiken voor het heen- en weerplaatsen van een enkel veld of alle velden.

 

In het vak Bestandsformaat kiest u CSV.

 

In het veld Bestandsnaam vult u de naam en de plaats van het CSV-bestand in. Met behulp van de bladertoets kunt u een locatie op uw pc zoeken waar u het bestand wilt opslaan.

 

Het venster ziet er nu zo uit:

 

 

U bevestigt met OK.

PC Leden vraagt om een extra bevestiging:

 

 

U bevestigt met Ja.

PC Leden geeft het aantal geëxporteerde records weer.

U bevestigt met OK.

Het CSV-bestand kunt u bijvoorbeeld gebruiken om met behulp van Afdruk samenvoegen in Word een mailing aan te maken. Voor controle kunt u het bestand altijd eerst in Excel openen en eventueel aanpassen.

 

De export voor de nota’s heeft een gelijke werking

 

Hier kunt u echter geen velden kiezen. Alle velden die in het scherm nota’s van de betreffende leden staan worden hiermee geëxporteerd.