Navigation:  Leren werken met PC Leden > Selecteren en Merken >

Stap 2: selecteer de leden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Druk in het veld Ledenselectie op de selectieknop.

 

Nu verschijnt het venster Beschikbare selecties. Maak een selectie met de knop.