Navigation:  Leren werken met PC Leden >

Selecteren en Merken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met PC Leden kunt u vanuit het Ledenscherm alle mogelijke groepen leden selecteren en merken. U volgt hierbij dit schema: