Navigation:  Leren werken met PC Leden > Selecteren en Merken >

Stap 3: kies een item en vul de waarden in

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Kies uit de tabel een van de beschikbare selecties.

Vul eventueel de waarden in.

Bevestig met OK.

Als u zelf van tevoren een eigen selectie aan deze tabel wilt toevoegen: zie Hoofdfuncties | Systeembeheer |Selectievoorwaarden ledenselecties.

 

U kunt ook vanuit het venster Beschikbare selecties op de knop Beheer drukken. Met deze functie kunt u zelfgemaakte selectieopties toevoegen, hernoemen of verwijderen.