Navigation:  Uitleg Boekhouding > Wat u moet weten over boekhouden >

Afschrijven

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de boekhouding van PC Leden kunt u ook afschrijven. De waarde van kapitaalgoederen neemt over een bepaalde periode af. Door afschrijving verwerkt u deze waardevermindering in de boekhouding.

 

In het eerste voorbeeld werd de typemachine gekocht.

De schatting is dat die machine na vier jaar zo versleten is, dat hij niet langer bruikbaar is.

De typemachine kostte € 100,00 maar na een jaar gebruik is hij dus nog maar € 75,00 waard.

Dit proces, het inzichtelijk maken van de waardevermindering van goederen die zich uitstrekt over meerdere perioden, noemen we Afschrijven.

Twee methodes kunnen worden gevolgd.

De eerste methode is om op de balans van de tweede periode de typemachine een waarde van € 75,00 te geven.

 

Willen we in de boekhouding ook de oorspronkelijke aanschafprijs of waarde laten zien, dan kan er voor de tweede methode gekozen worden.

De debetbalanspost 'Typemachine' blijft gehandhaafd op € 100,00 en om de waardevermindering tot uitdrukking te brengen wordt in de tweede periode de creditbalanspost 'Afschrijving Typemachine' gemaakt van € 25,00. Per saldo, debetpost – creditpost: € 100,00 – € 25,00 = € 75,00.

 

De leden van de vereniging zijn niet alleen geïnteresseerd in de 'waarde' van de vereniging op de laatste dag van het verenigingsjaar. Zij willen ook weten wat er in de achterliggende periode binnen de vereniging aan middelen is omgegaan. Zij willen weten wat er in totaal aan inkomsten is geweest en ze willen weten waar het aan uit gegeven is.

Deze gegevens, de inkomsten en de uitgaven, worden geregistreerd op Verlies & Winst-rekeningen.

Ook hier geldt weer dat de debetzijde in evenwicht moet zijn met de creditzijde.

 

Uitgaven boeken we dan aan de debetzijde van een Verlies & Winstrekening, inkomsten boeken we aan de creditzijde.

 

Een voorbeeld:

De huur van de sporthal moet betaald worden aan de Gemeente. Deze nota over de maand april bedraagt € 200,00

Deze nota betalen we via de bank.

Op de balansrekening Bank wordt geboekt: Credit € 200,00 (Het saldo op de bank neemt immers af, het debet-tegoed wordt verminderd met de creditboeking van € 200,00).

Op de Verlies & Winstrekening 'Huur accommodatie' wordt geboekt: Debet € 200,00.

Het totaal van de debetboekingen en de creditboekingen is hiermee weer gelijk.