Navigation:  Uitleg Boekhouding > Wat u moet weten over boekhouden >

Crediteurenboekhouding en facturen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Niet alle gemaakte kosten worden direct betaald.

Stel dat de nota van de huur van de sporthal over de maand mei ook al ontvangen is, maar nog niet betaald. We kunnen ervoor kiezen om deze nota pas te boeken op het moment van betalen, en tot zo lang bergen we de nota op in een mapje 'Te betalen facturen'.

Als er op dat moment een balans wordt opgemaakt, geeft die balans geen juist beeld van de bezittingen en schulden. Immers, de nog te betalen nota aan de Gemeente, komt niet op de balans voor.

 

We kunnen er ook voor kiezen om direct bij ontvangst en controle van de nota, deze nota te boeken.

Wij boeken dan: Verlies & Winst-rekening 'Huur accommodatie' Debet € 200,00 en daar tegenover de balansrekening Crediteuren: Credit € 200,00.

De balans geeft dan op elk moment een juist beeld van de situatie bij de vereniging.

 

Op het moment van betalen wordt op de balansrekening Bank geboekt: Credit € 200,= en op de balansrekening Crediteuren wordt geboekt: Debet € 200,=. Deze debetboeking op de balansrekening Crediteuren valt dan weg tegen de eerdere creditboeking op die rekening. Dat klopt ook, want er is niets meer te betalen.