Navigation:  Uitleg Boekhouding > Wat u moet weten over boekhouden >

Grootboek en rekeningnummers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Inkomsten en uitgaven boeken wij in PC Leden in het grootboek op een grootboekrekening. Iedere rekening heeft een nummer. Wij onderscheiden twee soorten grootboekrekeningnummers. De eerste soort, de Balansrekeningnummers, is bestemd voor het inboeken van bedragen (debet en credit) die met kapitaalgoederen, het eigen en het vreemd vermogen te maken hebben. Een voorbeeld: ontvangen sponsorgeld plaatsen wij op een balansrekening. Dat geld wordt niet onmiddellijk uitgegeven. Ook een bedrag dat is besteed aan de aanschaf van een kapitaalgoed (bijvoorbeeld een pc) komt op een balansrekening. Alle andere bedragen boeken wij op Verlies&Winstrekeningnummers. Voorbeelden: binnengekomen inschrijfgeld voor een toernooi (wordt onmiddellijk besteed) of uitgaven voor de kantine (drank, voedsel).

PC Leden gebruikt een set van standaardrekeningnummers (een rekeningschema) waaruit u rekeningnummers kunt kiezen:

 

 

Er zijn tien groepen rekeningnummers. De nummers die beginnen met 0 t/m 3 zijn bestemd voor balansrekeningen. Groep 4 bevat de (on)kostenrekeningen. Groep 8 is de ontvangstengroep.

Uiteraard kunt u dit schema naar behoeve uitbreiden.