Navigation:  Aan de slag met PC Leden > PC Leden inrichten in zeven stappen >

Stap 3: werkomgeving inrichten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Wij gaan nu de werkomgeving inrichten. Wij gaan dus aangeven:

of het formaat van de vensters moet worden vastgehouden;
wie er in eerste instantie gebruik van het pakket mag maken;
wat zijn of haar rechten zijn.