Navigation:  Aan de slag met PC Leden > PC Leden inrichten in zeven stappen > Stap 3: werkomgeving inrichten >

Geef de rechten van de gebruikers aan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met PC Leden kunt u aan diverse gebruikers verschillende (toegangs)rechten toekennen.

Stel, u bent de eerste gebruiker en u beheert namens uw vereniging de ledenadministratie. U definieert bij het eerste gebruik uw eigen rechten. De rechten van anderen kunt u bij de volgende gelegenheid opgeven (zie: Gebruikersbeheer).

U kiest Hoofdfuncties | Systeembeheer | Gebruikersbeheer.

U ziet het volgende venster:

 

 

U kunt uw eigen gebruikersnaam toevoegen met Toevoegen.

Onder in dit venster verschijnt een veld waarin u uw naam invult, bijvoorbeeld ADMIN.

U bevestigt met OK.

Vervolgens kiest u het tabblad Uitgebreide rechten. U ziet het volgende venster:

 

 

Alle gebruikersrechten staan rechts bij de toegekende rechten. Indien u rechten op bepaalde onderdelen wilt verwijderen, dan selecteert u ze in de rechterkolom en drukt vervolgens op de pijl naar links. De geselecteerde rechten komen dan in de linkerkolom te staan bij de beschikbare rechten.

De rechten van de BEHEERDER kunt u niet aanpassen. Deze zijn standaard ingesteld op volledige rechten.