Navigation:  Hoofdfuncties > Systeembeheer >

Gebruikersbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met Hoofdfuncties | Systeembeheer | Gebruikersbeheer legt u de toegangsrechten van de gebruikers van PC Leden vast.

Gebruikersbeheer bestaat uit de tabbladen:

1.Gebruikers – hiermee kunt u de toegangsrechten van gebruikers op alle niveaus toevoegen en verwijderen;
2.Uitgebreide rechten – hiermee kunt u aangeven, tot welke onderdelen van PC Leden de gebruikers toegang hebben;
3.Foute aanmeldingen – een overzicht van de (foutieve) pogingen om toegang te krijgen tot PC Leden.

 

Dit is een voorbeeld van het venster Gebruikersbeheer (met drie gebruikers):

 

De BEHEERDER is een standaard gebruiker, die u altijd in het gebruikersbeheer aan zult treffen.