Navigation:  Hoofdfuncties >

Systeembeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Met de optie Hoofdfuncties | Systeembeheer kunt u:

1.Lijsten (tabellen) onderhouden;
2.Selectievoorwaarden opstellen voor leden en nota's;
3.Bepalen welke (groepen van) personen van PC Leden gebruik mogen maken (autorisatie);
4.De diverse instellingen (waaronder de licentiegegevens) aanpassen
5.Overige Instellingen (Applicatieinstellingen)
6.Importeren leden
7.Controle leden
8.Alle historische leden activeren
9.Standaard machtinging bepalen
10.Exporteer rekeningnummers naar textbestand
11.Importeer rekeningnummers met IBAN nummer
12.Aan/uit melding rekeningnummers naar IBAN
13.Aan/uit automatisch een backup maken