Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding >

Consistentiecontrole

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0167

 

De consistentiecontrole doorloopt alle mutaties in de boekhouding en toont de totalen per grootboekrekening op het scherm samen met de totalen in het grootboek zelf.

Dit is het venster dat u krijgt bij de consistentiecontrole:

 

 

Met Starten start u de consistentiecontrole.

 

Als er geen fouten worden gevonden, dan meldt PC Leden dat.

Bevestig deze melding met OK.

 

Als er wel afwijkingen worden gevonden, dan staan de volgende mogelijkheden open:

Druk de gevonden verschillen af.
Installeer de laatste backup.

 

Herstel hierna het grootboek aan de hand van de gegevens in het mutatiebestand