Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding > Standaard Rekeningnummers >

BTW-rekeningen (standaard rekeningnummers)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien u een BTW-boekhouding voert, krijgt u het volgende scherm te zien.

 

 

Met het tabblad BTW-rekeningen krijgt u een overzicht van de in gebruik zijnde btw-rekeningen:

 

 

De btw-rekeningen zijn te vinden in twee tabellen:

Rekeningnummers voor terug te vorderen btw;
Rekeningnummers voor btw-afdrachten.