Navigation:  Hoofdfuncties > Boekhouding >

Standaard Rekeningnummers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0167

 

De optie Standaard rekeningnummers bestaat uit:

een overzicht van de in gebruik zijnde rekeningnummers (Algemeen);
een overzicht van de in gebruik zijnde btw-rekeningnummers.